Mooie bieten kweken

Meer magnesium

Een voor de akkerbouw belangrijk gewas is de suikerbiet. Om mooie bieten te kweken, moet de bodem wel gezond zijn en aan een aantal eisen voldoen. Zo vraagt de teelt van bieten een goede pH in de bodem en een goede magnesiumopname. Op akkers die bekalkt zijn met schuimaarde/kalkmergel, is de verhouding calcium/magnesium in de bodem in het nadeel van magnesium. Het gebruik van een magnesium kalkmeststof is dus geen overbodige luxe.

Maximaal resultaat met Miramag Superfine®

Daarom is Miramag Superfine®, met een Neutraliserende Waarde van minimum 540 kg calciumoxide waarvan minimum 180 kg uit magnesiumoxide per ton, bij uitstek geschikt voor de suikerbietenteelt. Deze hoogwaardige kalkmeststof is zo fijn en poreus dat suikerbieten het magnesium en calcium snel en uiterst goed opnemen. Het resultaat is een duurzame en gezonde bodem met suikerbieten met een hoog suikergehalte. Onontbeerlijk om mooie bieten te kweken!

Vraag het ons

Mooie bieten kweken begint bij Miramag! Bezoek uw lokale dealer of contacteer ons voor meer informatie. Ook voor maïs of aardappelen is Miramag Superfine® de perfecte kalkmeststof.