Asperges kweken met mooi resultaat

Magnesium & calcium

Asperges kweken is geen sinecure. De samenstelling van de bodem is van essentieel belang, want deze moet voldoende magnesium en calcium bevatten. Een goede magnesiumopname is niet alleen van groot belang voor een efficiënte benutting van het zonlicht en dus de vorming van suikers, maar heeft ook een positieve invloed op de kwaliteit van de te oogsten asperges.

Een goede calciumopname dan weer een absolute vereiste voor het maken van nieuwe wortels (waar de gevormde suikers worden opgeslagen). Deze reserves zijn nodig als u voldoende asperges kweken wilt in het volgende teeltjaar.

Onderhoudsbekalking van asperges

Dankzij de unieke fijnheid en poreusheid van Miramag Superfine®, kan het gewas ieder jaar beschikken over voldoende calcium en magnesium. Asperges kweken vraagt ook de juiste manier van onderhoud. Wij adviseren een onderhoudsbekalking van jaarlijks 800-1200 kg Miramag Superfine®/ha. De beste periode voor een onderhoudsbekalking is van november tot en met januari, wanneer de aspergeruggen zijn afgebouwd.

Aanleg van nieuwe asperges

Door de snelle werking en het hoge magnesiumgehalte, is Miramag Superfine® ook uitermate geschikt bij het kweken van nieuwe asperges. Bij de aanleg van asperges wordt de bodem 80-110 cm diep bemest en bewerkt. Op basis van een bodemanalyse wordt een mix van landbouwkalk en organische mest (stalmest, champost of compost) aangebracht en vervolgens diep ondergewerkt.

De 2 belangrijkste aandachtspunten:

  • de pH moet op peil zijn op het moment van planten
  • de bodem moet een goede verhouding calcium/magnesium hebben

Reken op Miramag

Het maken van de juiste keuzes is essentieel bij asperges kweken, zeker omdat het gewas 10 jaar of meer staat. Doorgaans kiezen we voor een dosering van 4000-6000 kg Miramag Superfine® per ha.

Maak gebruik van de handige omrekentabel voor de juiste hoeveelheid kalkmeststof of contacteer ons voor meer informatie.

Meer bodemvruchtbaarheid met Miramag Superfine Optimale bodemvruchtbaarheid

Miramag Superfine®

Miramag Superfine® is een hoogwaardige milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof.

  • Zuiver natuurproduct
  • Snelwerkend
  • Altijd leverbaar
Lees verder