Miramag Superfine® voor gras en vee

Bij een te lage pH daalt de opname van stikstof, fosfor, kali, magnesium en zwavel; hetgeen beperkend is voor de plantengroei en in het bijzonder voor de wortel- en de jeugdgroei van de grasplant.

Op te zure weiden kan de zode van het grasland zich niet handhaven.  Slechte grassen en onkruid gedijen het best in zure grond en nemen dan de plaats in van de goede grassen.  Opbrengst en kwaliteit van de weide gaan achteruit.

Magnesium is voor grasland vooral van belang voor de gezondheid van het vee. Als het melkvee te weinig magnesium opneemt zijn gezondheidsproblemen het gevolg : o.a. melkziekte, vruchtbaarheidsproblemen en in het ergste geval kopziekte.

Sterk op twee fronten

Miramag Superfine®  is de beste optie omwille van twee redenen. Eén: door de ultrafijne structuur kan Miramag Superfine® wel een uitstekende Ca/Mg-verhouding in de bodem houden. Twee: het is voor u de goedkoopste MgO-meststof.

Bovendien kan u Miramag Superfine® strooien bij zowel herinzaai als bestaand grasland.

Miramag Superfine® is een een hoogwaardige milieu- en biovriendelijke magnesium kalkmeststof. Het bevat 540 kg CaO waarvan 180 kg MgO per ton.

U kunt zelf uw kalkgift met Miramag Superfine® berekenen aan de hand van deze tabel.